Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Akademi eğitim kurumları profili

VİZYONUMUZ 
Sektörümüzün başarısına giden yolda, tüm çalışmaların öncüsü olmak


MİSYONUMUZ
Alanımıza giren hizmet ve eğitimlerde müşteri odaklı esnek çözümler üretebilmek ve
beklentileri her seferinde eksiksiz olarak karşılayacak şekilde sunmak,
Güven zemininde Müşteri memnuniyetini devamlı kılmak ve
yaşam boyu sürecek bir ortaklık haline getirmek.


DEĞERLERİMİZ
Her şart altında;
Müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza karşı en adil olanı tercih etmek,
Eğitim biliminin tüm gereklerini eksiksiz uygulamak,
Süreçlerin her aşamasında değerlerimizden ve kalite anlayışımızdan taviz vermemek,
Yasaların belirlediği çerçevenin dışına çıkmamak.