Güvenlik Eğitimi 

TATBİKATLAR

Tesisin, personel, materyal ve idari olarak hazırlık düzeyini görmek, varsa eksiklikleri belirlemek ve alınması gereken önlemleri ortaya koymak maksadıyla yapılır.
Sizlerin talebi üzerine hazırlanan ve tarafımızdan onaylanan senaryo esaslarına göre uygulama yapılır.
Tatbikat / Drill’in hemen sonrasında, değerlendirme toplantısı yapılır ve ilk tespitler açıklanır.
Detaylı rapor 7 gün içerisinde yazılı ve Elektronik ortamında teslim edilir.