Güvenlik Eğitimi 

RİSK ANALİZİ

Tesisin yangın ve acil durumlara hazırlıkları ile önleme tedbirlerinin yeterliliğini kontrol etmek ve alınması gereken önlemleri rapor halinde sunmaktır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; yangın ve acil durum sistemlerin kontrolü yapılmakta olup, Risk Analizi Raporu, kontrolü takip eden 7 gün içinde teslim edilir.

Hazırlanacak rapor; Cari Yasal mevzuata aykırı uygulamaları, Uluslararası standartlara aykırı uygulamaları, Kısa, Orta ve Uzun vadede alınması gereken tedbirleri kapsayacaktır.