Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Programlar

Eğitim programlarımızı hazırlarken, öncelikle eğitimin hedeflerini belirliyor ve uluslar arası standartları esas alıyoruz. Cari yasalar ve bunlara bağlı olarak uygulamaya yönelik Yönetmelik düzenlemelerine bağlı kalarak standart eğitimleri planlıyoruz.

Eğitim; amaçlanan bir formasyon için verilen öğretinin uygulamalarla davranış biçimi haline dönüşmesi ile tamamlanmaktadır Uygun bilgiler ile donatılan bir personelin davranışlarının, kendisinden beklendiği gibi şekillenmesi için uygulama yapılmasının önemini biliyor ve programlarımızda buna yer veriyoruz.
Yenileme Eğitimleri;

Eğitim ile istenilen düzeye getirilen davranışların aynı standartları muhafaza edebilmesi ve hatta varsa eksik yanlarının geliştirilmesinin mevcut bilgilerin tazelenmesi ve hatta yeni bilgilerin alınması maksadıyla yenileme eğitimleri yapılmaktadır.Eğitim tekrar süresi, yani YENİLEME EĞİTİMİ süresi 2 yılı geçmemelidir. Kısa süreli eğitimlerin gerektirdiği tekrar ihtiyacı ve günümüzün bilgi değişim hızı dikkate alındığında bundan daha uzun sürelerde yapılacak tekrarlar zafiyet yaratacaktır. Yenileme eğitimleri bu gerçekten hareketle planlanmaktadır.
Alan Eğitimleri;

Personel, görev yapacağı yerin özelliklerine göre ayrıca ALAN EĞİTİM 'ine tabi tutulmalıdır. Göreve başlamadan önce personel ilgili İLERİ EĞİTİMİ almalı ve göreve hazır hale gelmeli, görev yeri değiştiği takdirde, yeni görev yerine göre yeniden ALAN EĞİTİM'ine tabi tutulmalıdır. Özenle hazırlanan tüm Alan eğitimleri, portföyümüzde yer almaktadır.

Yönetici Eğitimleri;
Uluslar arası standartlar esas alındığında en az iki ayrı düzeyde Yönetici eğitimi uygulanmalıdır. Ara kademe Yöneticilere yönelik olarak hazırlanan “ I.KADEME YÖNETİCİ EĞİTİMİ” ile üst kademe yöneticilere yönelik olarak hazırlanan “ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI” bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için oluşturulmuştur.

Özet olarak; Yasalar ile zorunlu kılınan eğitimlere ilave olarak, her düzeydeki çalışan için ayrı ayrı olacak şekilde YENİLEME EĞİTİMİ programları, yapılan görevin niteliğine uygun ihtisas ağırlıklı ALAN EĞİTİM programları ve Yönetim kademelerinde görev alacaklara yönelik (YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ) hazırlanmış olup bu eğitimler talep halinde uygulanmaktadır.