Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Akademi eğitim kurumları profili

akademi Grubu, Kadıköy-İstanbul merkezli olarak tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir. Hizmetlerimizi daha geniş kitlelere doğrudan ulaştırabilmek için gerektiğinde diğer illerde çözüm ortakları ile çalışmaktadır.

Güvenlik Danışmanlık ve Eğitim Grubumuz, Güvenlik sektörünün ihtiyacı olan her seviyedeki eğitim programlarını geliştirmekte ve arzu edilen her yerde uygulayabilmektedir.

İleri Güvenlik Eğitim Merkezi, Güvenlik sektörünün gerektirdiği, ancak 5188 sayılı yasa ile düzenlenmemiş olan her türlü ileri güvenlik eğitimlerini, özel eğitimleri ve Alan Eğitimlerini vermektedir.
AKAD Eğitim Merkezi, uluslararası standartlarda ve 5188 sayılı yasa ile yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde Nitelikli Özel Güvenlik Elemanı yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Silah Eğitim Merkezi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu çerçevesinde her türlü silah eğitimlerini vermektedir.

Bunun dışında her türlü Güvenlik (Security) Danışmanlık hizmetini mimari proje aşamasından itibaren sunmaktadır.

Dış denetim hizmetleri, tüm Türkiye çapında profesyonel kadrolar ile verilmektedir.

Acil Durum Danışmanlık ve Eğitim Grubumuz, iş sürekliliğini sağlayabilmek maksadıyla iş ortamının Emniyeti konularında çalışma hayatının vazgeçilmez hizmetlerini vermekte, eğitimlerini geliştirmekte ve arzu edilen her yerde uygulayabilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu çerçevesinde Acil Durum ve İSG Risk analizlerinden başlayarak, Acil Durum Yönetim planlarının (ADYP) oluşturulması, ekiplerin ve diğer çalışanarın ihtiyacı olan her türlü eğitimleri vermektedir.

Bunun dışında Emniyet (Safety) Danışmanlık hizmetini mimari proje aşamasından itibaren sunmaktadır.

Dış denetim hizmetleri, tüm Türkiye çapında profesyonel kadrolar ile verilmektedir. 

AKADEMİ Gurubunda, halen 12 yönetici, her biri konusunda uzman 77 eğitici ve 26 idari çalışan görev yapmaktadır.

2014 yılı hedeflerini tamamen gerçekleştiren ve % 60 büyüme sağlayan, 2015 yılı hedeflerini şimdiden geçen grubun 2016 yılı yatırım planlarında;
• Danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
• Eğitim Merkezlerinin çalışma hayatının ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması,
• Özel Eğitimler ve Alan eğitimleri başta olmak üzere, eğitim yelpazesinin genişletilmesi, 
• Denetim hizmetlerinin ve raporlama sisteminin online hale getirilmesi genişletilmesi
yer almaktadır.