Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

(ÖZGEP) Meslek Analizi Çalıştayı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kamu Güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, mevcut eğitim sistemini bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak incelemek amacıyla;

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Polis Akademisi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı işbirliği ile Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi Projesine (ÖZGEP) başlanılmıştır.

ÖZGEP Projesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar; özel güvenlik hizmetlerinin icrasında paydaş olan resmi kurumlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel sektör organizasyonları, özel güvenlik alanında faaliyet gösteren tüm tarafların temsilcilerinin katılımları sağlanarak yapılmaktadır.

Bu amaçla özel güvenlik mesleği ve eğitim sistemi, bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak tüm boyutlarıyla incelenerek, özel güvenlik eğitim sisteminin yapısal durumu, müfredatları, materyalleri, eğitici standartları ve eğitim ortamları detaylı olarak araştırılarak uygulamadaki sorunların tespiti için yasal ve yapısal çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Proje sonucunda; özel güvenlik eğitim sistemi ideal ve modern bir yapıya kavuşturularak, özel güvenlik hizmetlerini yürüten personelin, profesyonel güvenlik görevlisi bilgi ve nitelikleri ile donatılarak, Türkiye`nin demokratik gelişim sürecine katkıda bulunma hedeflenmektedir.

Proje dört aşamayı içermektedir.
Birinci aşaması; Özel güvenlik meslek analizinin yapılması,
İkinci aşaması; Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması,
Üçüncü aşaması; Yeni eğitim programlarının oluşturulması,
Dördüncü aşaması; Özel güvenlik eğitimlerinde ihtiyaç duyulan görsel, yazılı ve interaktif eğitim materyallerinin geliştirilmesi ile ihtiyaç duyulan alanlarda yasal ve yapısal değişikliklerin yapılmasını kapsamaktadır.

Projenin birinci aşamasının hayata geçirilmesi amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ve Taşra birimlerinden, Hacettepe Üniversitesinden, bünyesinde özel güvenlik ve koruma programı bulunan üniversitelerden gelen personeller ile özel güvenlik ana hizmet alanlarından; Bina, Tesis ve Yerlerin Güvenliği, Geçici Faaliyetler, Toplu Ulaşım Merkezleri, Stratejik Yerler, Kişi Koruma Hizmetleri, Para ve Değerli Eşya Nakli ve Alarm İzleme Merkezlerinden yeteri kadar katımcı ile 13-16 Haziran 2014 tarihlerinde Bolu İlinde “Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi Projesi (ÖZGEP) Meslek Analizi Çalıştayı” yapılmıştır.

www.egm.gov.tr adresinden alıntıdır.