Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

Özel Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirme Çalıştayı

11-15 Aralık 2017 “Özel Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirme” Çalıştayı


11-15 Aralık 2017 Tarihleri arasında Sektör temsilcileri, sendika temsilcileri, Çalışma Bakanlığı temsilcisi, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı personeli katılımıyla sektör değerlendirmesi Antalya İlinde yapılacaktır.Çalıştay kapsamı;

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından tartışılacak konular;
• Değerli eşya ve para nakli yapanların ek yükümlülüklerinin belirlenmesi.
• Alarm Merkezlerinin Ek Yükümlülüklerinin belirlenmesi
•Silahlı birimlerdeki silahların izlenebilir olması ve denetiminin artırılması ile ek yükümlülüklerinin getirilmesi
• Özel güvenlik eğitiminde kullanılan materyalin değerlendirilmesi.
• ÖGG lerin ara eğitimleri ve Özel Eğitim gerektiren yerlerde çalışan ÖGG lerinin ek eğitimleri.
• Kişi koruma hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
• ÖGG lerin kıyafet serbestisi nereye kadar olmalı, belli kriterlerde ortaklaşan bir kıyafet belirlenebilir mi?
• Özel Güvenlik alanında kullanılan araç, gereç, teçhizat ve görev hayvanları
• Denetlemelerde yapılan hatalar
•Özel Güvenlik görevlilerince kolluğa veya taşıma ruhsatlı her türlü silahın yasal engele rağmen emanete alınmasındaki durumun tartışılması.
• ÖG hizmetlerinin denetiminde bilişimin önemi ve geleceğe yönelik yapılan çalışmalar
•ÖGG lerin bir disiplin puanlamasına tabi tutulması veya merkezi bir disiplin (ceza-ödül-başarı) veri tabanından izlenebilir olması
• Genel Kolluk ile ÖG Birimlerinin ilişkisinin geliştirilmesine yönelik yapılması gerekenler
• Denetim Formlarının değiştirilmesi

İl Özel Güvenlik Şube Müdürleri ve personeline seminer konuları;
• Türkiye’de Özel Güvenlik Konsepti
• 5188 sayılı Kanun ve Bu Kanunda 680 sayılı KHK ile Yapılan Değişiklikler
• Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik, Birleştirilmiş Genelge ve Son Dönemde Yapılan Değişiklikler
• Eğitim ve Sınav Hizmetleri
• Denetlemelerde Gözetilecek Esas ve Usüller
• Otomasyon Projesi


Çalıştay Konularına Göre Çalışma gruplarında görüşülecek konular;
• Denizde Özel Güvenlik Uygulamaları
• Özel Güvenlik Eğitim
• Okul Güvenliği
• Özel Güvenlik Şirketlerinin Denetlenmesi ve Denetlemelerde Karşılaşılan Sorunlar
• Raylı Sistemlerde Özel Güvenlik Uygulamaları