Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

MP5 Atışı Hakkında Bilgilendirme

MP5 Atışı Bilgilendirmesi

-Mp5 atışları sadece Genel Kolluk tarafından ve açık poligonda yaptırılacaktır.
-Hizmet içi Eğitim Atış Takip Defteri, özel güvenlik izni verilen yerde muhafaza edilmelidir.
-Hizmet içi eğitim atışlarının tamamlandığına dair bildirimler özel güvenlik görevlilerinin fiilen görev yaptığı valiliğe bildirilmelidir. Atışı kadro tabancaları ile kullanılması durumunda, silah nakil evrakı (aslı yada fotokopisi) atış defteri ile birlikte muhafaza edilmelidir.  
-Hizmet içi eğitim atışlarında 25 adet fişeğin tamamı kullanılır.  Tabanca ve MP5 atışları 15 metre mesafeden yaptırılır. Tabanca ve Mp-5 silahının birlikte kullanılması halinde,  25 fişeğin en az 5 adedi MP-5 ile attırılır. Mp-5 atışları tek atış konumunda yaptırılır. Fişek sarf evrakı düzenlenir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Atışlarına Dair Usul ve Esaslar Yayınından.