Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

KİMLİK BİTİŞ TARİHİ BELİRLEME ŞEKİLLERİ

 
“04.12.2019 tarih ve 47227715-88240-63246/8/195925 Sayılı Bakanlık Genelgesi Gereğince”

 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI GEÇERLİLİK SÜRESİ
BELİRLEME ŞEKİLLERİ

 
İlk defa özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alacak olan özel güvenlik görevlilerinin, kimlik kartı geçerlilik süresi, başarılı oldukları sınavın yapıldığı tarihe 5 yıl eklenmek suretiyle belirlenecektir.
 
Mevcut kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken, sınava katılan özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartı geçerlilik süreleri, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresine 5 yıl eklenmek suretiyle belirlenecektir.
 
Mevcut kimlik kartı geçerlilik süresi dolmuş olan özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartının geçerlilik süresi, en son başarılı olduğu yenileme sınavının yapıldığı tarihe 5 yıl eklenmek suretiyle belirlenecektir.

Silahsız kimlik kartı sahibi iken silah farkı sınavına girerek başarılı olan özel güvenlik görevlilerinin silahlı kimlik kartı geçerlilik süresi, süre eklemesi yapılmaksızın mevcut, silahsız kimlik kartının geçerlilik süresi olarak belirlenecektir.