Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

İnceleme Raporu

14.10.2014 tarihinde, TÜMGED Derneği tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na  yazılı olarak sunulmuştur.

Eğitim kurumlarında, eğitim kalitesinin arttırılması ve özel güvenlik personelinin daha donanımlı ve verimli eğitim alabilmelerini sağlamak maksadıyla; uygulamalı eğitimlerin nerelerde ve hangi materyaller kullanılarak uygulanacağına ilişkin standartların oluşturulması konusundaki düzenlemeler büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.

Eğitim süreçlerinin çok önemli bir unsuru olan ‘’uygulama’’ nın bu şekilde, tüm detayları ile ele alınmış olması eğitimin verimini arttıracaktır.

Güvenlik Eğitimcileri derneği olarak, düzenlemenin yayımlanmasını takiben üyelerimizin bu yeni yapılanmaya uyumlarını kolaylaştırabilmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan toplantılar ve yerinde yapılan incelemeler sırasında, söz konusu denetleme kontrol listelerinin hayata geçirilebilmesi konusunda bir kısım güçlükler bulunduğu ortaya çıkmıştır Kasım 2014 ayı itibarı ile başlatılması planlanan denetimler öncesinde, belirlenen hususlar konunun aciliyeti nedeniyle aşağıda sıralanmıştır.

- En az 50 m2 büyüklüğünde kapalı/açık uygulamalı eğitim alanı, halen faaliyet gösteren eğitim kurumlarının büyük çoğunluğunda mevcut değildir.
- Kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, CCTV gibi cihaz ve sistemler çok maliyetli eğitim yardımcıları olup özellikle X Ray cihazının bedeli Eğitim Kurumları Ruhsat bedelinden fazladır.
- Düzenlemeler, bu imkânlara sahip olmayan eğitim kurumlarının, uygulamalı eğitim alanının kurumun dışından temin edildiğine ilişkin sözleşme, protokol veya muvafakat name yoluyla ihtiyacı karşılama yolunu açık tutmaktadır. Ancak bu konudaki değerlendirmelerimiz sonunda;
- Mevkii/mesafeler nedeniyle böyle bir uygulamanın pratik olmayacağı ve uygulamada adeta ölü doğmuş bir çocuk olarak kalacağı kaygısını taşımaktayız.
- Kamu kurum ve kuruluşların böyle bir protokol yapmaları mümkün olmakla beraber, uygulamada ne mesai saatleri içerisinde, nede mesai saatleri sonrasında bu mahalleri, sistemleri ve cihazları Eğitim Kurumlarına kullandırmaları mümkün görülmemektedir.
- Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve birkaç büyük ilimiz dışında bu sistemleri ve cihazları sözleşme yoluyla bile kullanacak kamu kurum/kuruluşu da bulunmadığı göz önüne alındığında eğitim kurumlarının altından kolayca kalkamayacağı bir külfet ortaya çıkmaktadır.

Bir diğer açıdan konuya bakıldığında;
-Temel eğitim müfredatında toplam 5 saat, Yenileme eğitiminde toplam 3 saat Güvenlik Sistem ve Cihazları dersi yer almaktadır.
- Bu dersin müfredatındaki konular incelendiğinde X-Ray cihazı ve kapı dedektörü konusuna eğitim süresince en çok 1 ders saati ayrılması mümkündür.
- Bu süre içerisinde söz konusu cihaz/sistemlerin teorisi ancak aktarılabilmekte, 40 kişilik sınıflara uygulama yapma şansı bulunmamaktadır.
- Eğer eğitim kurumu uygulama eğitimini, yapılan protokol çerçevesinde bir başka kurumda gerçekleştirmeyi tercih eder ise sadece gidiş ve dönüş için gereken zaman, dersin toplam süresini geçecek ve ortaya ilginç bir görüntü çıkacaktır.
- X-Ray cihazı ve kapı dedektörü kullanımı gerek teknik gerekse taktik anlamda özel eğitim gerektirmektedir. Bu sistemlerin bulunduğu lokasyonlarda görevlendirilen personele en çok 14 kişilik sınıflarda, 1 gün süreli teknik eğitim ve en az 1 gün süreli operatör eğitimi verilmekte, bu eğitimler sırasında her personel bire bir cihaz başında uygulama yapmakta olup, eğitimlerin en geç 2 yıl içerisinde yenilenmesi gerekmektedir.

Bundan da görüleceği üzere söz konusu cihazların kullanımında görevlendirilecek personele ALAN EĞİTİMİ altında, bu profesyonel becerilerin kazandırılması en doğru uygulamadır. Temel eğitim ve yenileme eğitimlerinde bu cihaz ve sistemlerin kısa teorik bilgilerinden fazlasına gerek olmadığı gibi eğitimlerin müfredatı da uygulama için yeterli zamanı bize bırakmamaktadır.

Uygulama eğitiminin gerektirdiği zaman göz önünde bulundurulduğunda, müfredatın, derslere ayrılan sürelerin ve hatta sınıflarda bulunmasına müsaade edilen kursiyer sayılarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bir kursiyer için ayrılması gereken uygulama eğitimi süresini(5-10 dakika), müsaade edilen kursiyer sayısı olan 40 ile çarptığımızda müfredatımızda önemli miktarda zaman artırımına ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.. Bu durumda konu edilen uygulama eğitimlerini yapabilmek için ya müfredatta uygulamalı derslere ayrılan süreler bu hesaba göre arttırılacak ya da sınıflarda bulunmasına müsaade edilen 40 kursiyer sayısı azaltılarak 25 veya en çok 30 olarak değiştirilecektir.

Bütün bu değişikliklerden sonra, gerekli olan uygulama dersliği düzenlemesinin de yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu dersliğin gerektiğine karar verilmesi halinde, uygun derslik büyüklüğünün de bir kez daha belirlenmesi gerekecektir.

Maliyeti 60 000- 120 000 TL arasında olan X Ray cihazı nın tedariki hususunda bazı prosedürler bulunmaktadır.
- Cihaz satın alabilmek için, TAEK(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) den lisans alınması gereklidir
- Söz konusu lisanslar 5 yıl geçerli olup, lisansın yenilenmesi bu süre sonunda mevzuatla düzenlenen bir bedel karşılığında yapılmaktadır.
- X Ray cihazının yıllık periyodik bakımları 2500-3500 TL arasında değişmektedir.

İstanbul ve Bursa illerinde, bünyesinde X-RAY cihazı bulunan bir çok Kamu ve Özel sektör Kurum ya da Kuruluşu ile görüşülmüş olup, bir sözleşme yapılarak kendilerini bağlaması ve kendi Güvenlik ihtiyaçları nedeniyle yaptıkları bu kritik yatırımın amacı dışında kullanılması nedeniyle olumlu hiç bir cevap alınamamıştır. Daha da önemlisi bir çok ilimizde bu cihazları kullanan muhataplar da bulunmamaktadır.

Özel Güvenlik Temel Eğitimi eşdeğeri sertifikasyon hakkına sahip olan Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okullarında ( 40 civarında ) bu uygulamalı eğitimin nasıl yapılacağı konusu ise emredilen söz konusu düzenlemelerde yer almamaktadır.

Sonuç olarak;
- Yukarıda açıklanan gerekçeler ile eğitim kurumlarında verilmekte olan eğitimlerin iyileştirilmesi maksadıyla uygulamaya konulan denetleme kontrol listelerinin yeniden gözden geçirilmesi,
- X-Ray cihazı, kapı dedektörü gibi maliyeti, ruhsat harcından daha fazla, ancak Temel Eğitim ve yenileme eğitimi içerisinde kullanım yeri bulunmayan cihaz/sistemlerin listeden çıkarılması ,
- Diğer eğitim yardımcı malzemeleri için de benzer değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygulama eğitiminde kullanılacak cihaz ve sistemlerin sayılarının yeniden belirlenmesi,
- Uygulama eğitimleri için gerçekçi sürelerin ayırılması ve müfredatın yeniden düzenlenmesi,
- Profesyonel beceri gerektiren eğitimlerin ALAN EĞİTİMİ olarak yeniden düzenlenmesi,
- ALAN EĞİTİMİ vermek üzere eğitim kurumlarına yeniden bir ruhsatlandırma çalışması yapılması ve bu gibi alt yapıların ALAN EĞİTİM ruhsatı verilecek eğitim kurumlarında aranması,
- ALAN EĞİTİMİ vermek adına kurumlar ruhsatlandırılırken, sınıflarda müsaade edilen kursiyer sayılarının en çok 20 olarak sınırlandırılması uygun mütalaa edilmektedir.