Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Genel

Sektörümüzün değişik kademelerinde görev yapan personel için, tek tip eğitim uygulamasının teknik olarak uygun ve yeterli olmadığını değerlendiriyoruz.

Görev tanımlarından yola çıkarak, herhangi bir çalışanının temel olarak bilmesi gerekenler belirlenecek ve çalışanların söz konusu bilgiler ile donatılabilmesi için ihtiyaç duyulan dersler, süreleri ve bunların uygulama eğitimi ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Böyle bir sistematik yaklaşım olmaz İse sonuçta ortaya çıkan eğitimin başarılı olması mümkün değildir.

Eğitimin verimliliği için, tüm süreçlerin doğru planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Programların, müfredatların, eğiticilerin, tesis ve eğitim yardımcılarının doğru planlanmasının yanı sıra, eğitimlerin sonuçlarının ölçülmesi, analiz edilmesi, varsa eksik kalan / yeterince anlaşılamayan konuların tamamlanması ve bütün bunların hizmeti alan işletmeler ile paylaşılması çok önemlidir.