Güvenlik Eğitimi 

Yangın Eğitimleri

Tesiste çalışanlar yangın ile mücadele konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve aktif yada pasif personele Yangınla mücadele konusunda doğru hareket tarzları ve davranışları öğretmektir.

Temel Yangın Eğitimi
Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangını yaratan riskleri tanımlamak, yangının çıkmaması için alınması gereken önlemleri ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek amacıyla uygulanan eğitimdir.
1 gün süreli eğitimdir. Teorik ve uygulama eğitimi verilmektedir.

İleri Yangın Eğitimi
Sivil Savunma organizasyonu/ Acil Durum Yönetim Planında görevli Söndürme, Kurtarma, İlkyardım ve Koruma Ekipleri ile yangına müdahalede bulunacak timlerde görevli diğer personelin, yangının yapısını ilerleyişini ve yangın yaratan faktörleri, tesislerine ve sektörüne özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek amacıyla uygulanan eğitimdir.
5 gün süreli eğitimdir. Teorik ve uygulama eğitimi verilmektedir. Simülasyon ortamından çeşitli türlerde gerçek yangınların yarattığı uygulamalı mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

Özel Yangın Eğitimi
Sizin özel ihtiyaçlarınıza göre, özel olarak tasarlanan eğitimdir.
Eğitim süresi içeriğe göre belirlenmektedir.

Broşürü indirmek için tıklayınız..