Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Eğitim Yerleri

Eğitim merkezlerimizin derslikleri, eğitimin vazgeçilmez gereklerini yerine getirecek standartlarda düzenlenmiştir. Özellikle görselliği sağlayacak her türlü teknolojik altyapı mevcuttur.

Çalışma hayatının akışı içerisinde, işgücü kaybını önlemek maksadıyla, zaman zaman işyerlerinde bu eğitimlerin yapılması da tercih edilebilmektedir. Yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde biz de bu talepleri işyerlerinde karşılamaktayız. Bunun anlamı; sadece eğitim merkezlerimizde değil yurdumuzun her köşesinde zaman sınırlaması olmadan bu eğitimleri verebilme imkan ve kabiliyetine sahibiz