Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Eğitim Yardımcıları

Yangın eğitimleri için seyyar simülatör kullanılmaktadır. Taşınabilir boyutta olan bu simülatör ile değişik aparatları kullanılarak her tür yangının simülasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca bu simülatör ile tamamen sizin kontrolünüzde bir yanma sağlanabilmekte, yani eğitimde ortaya çıkabilecek olası riskler ortadan kaldırmış olmaktadır.

İlkyardım eğitimleri için Sağlık Bakanlığının onayladığı yetişkin, çocuk ve bebek mankenleri kullanılmaktadır. Gelişmiş teknoloji ürünü olan mankenler ile eğitimde hatalı uygulamalar ikaz edilmekte ve tam öğrenme gerçekleşmektedir. Ayrıca ilkyardım sırasında gereken her türlü malzeme (atel, boyunluk, sedye v.s) eğitimlerin ayrılmaz parçasıdır.

Güvenlik Meslek eğitimleri için gereken ekipmanları (jop, kelepçe, kalka, miğfer, telsiz v.s) ilgili eğitimlerin desteklenmesi maksadıyla sınıf ortamında kullanılmaktadır.

Elektronik sistem eğitimleri ise uygulamalı eğitim dersliğinde mevcut dedektörler, X-ray cihazı, kameralar, CCTV v.s. ilgili eğitimlerin desteklenmesi maksadıyla sınıf ortamında kullanılmaktadır.

Silah eğitimleri için ise sınıf ortamında DEMO tabancalar kullanılmakta, fiili atış öncesinde LASER atış simülatörü ile  sınıf ortamında eğitim pekiştirmesi yapılmaktadır.

Tüm dersler profesyonelce hazırlanan görsel materyal ile desteklenmektedir. Ders takibini ve anlamayı kolaylaştıran görsel sunum malzemeleri tamamen kurumumuzun özel çalışmasıdır.
Kursiyerlere verilen ders notları, bilinmesi gereken boyutta ve sınıftaki öğrenci profiline uygun olarak eğitmenlerimiz tarafından düzenlenmiştir. Konu ve kapsamları İçişleri Bakanlığınca belirlenen bu dokümanlar, eğitimin verimliliğini desteklemektedir.