Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 
Eğitici Nitelikleri

Eğiticilerin nitelikleri, eğitim süreçlerinin verimini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca Uluslararası belgelendirme yapıyorsanız eğitmen standartlarınızın çok yüksek olması gerekmektedir. Halen eğitici olarak Akademi Danışmanlık Eğitim Merkezinde çalışanlar, eğitici vasıfları kazanmış nitelikli eğiticileridir. Bazıları, ayrıca yurt dışında "eğitici eğitimi" almışlardır. Bütün bunlara rağmen her eğitmen sürekli denetlenmekte ve yıllık kişisel gelişim programları uygulanmaktadır. Eğitmenlerimizin standardı, bizim kalite anlayışımızın bir göstergesidir.