Güvenlik Eğitimi 

DENETİM

Acil Durum Yönetim sisteminin etkinliğini en yüksek düzeyde idame edebilmek maksadıyla; planlama uygulama personel, materyal ve idari süreçler denetlenmekte ve düzeltici önlemler önerilmektedir.

Denetim frekansı ve uygulanacak denetim sistemi, karşılıklı olarak belirlenecektir.

Denetimler, Yönetimin tercihlerine göre, günün herhangi bir saatinde planlı/plansız olarak uygulanabilir.

Senaryolu denetimlerde, önceden onaylanmış olan akış planı çerçevesinde uygulama yapılır.

Denetim raporları; cari mevzuata göre ve mevzuatın kapsamı dışında kalan konularda ise uluslar arası standartlara göre belirlenen uygunsuzlukları, konunun aciliyeti ve alınması gereken önlemleri içerecektir.

Görsel destekli olarak hazırlanan denetim raporları yazılı ve elektronik ortamda teslim edilir.