Güvenlik Eğitimi 

DANIŞMANLIK

İdari organizasyonun ihtiyacı olan her konuda profesyonel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

-Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin yapılması ve raporlanması
- Bina / Tesis inşaat projesinin cari mevzuat gereklerine uygun olarak yapılması
- Acil Durumlar ve Yangın ile mücadele organizasyonunun kuruması ve yasal izinlerin alınması
- Tesisin sistem, materyal ve malzeme olarak doğru teçhiz edilmesi maksadıyla kriterlerin oluşturulması
- Acil Durumlara ilişkin prosedürlerin hazırlanması
- Personel politikası ve iş tanımlarının yapılması
- Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması