Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

ASIS Türkiye Birimi, 2016 yılı ilk toplantısı

 ASIS Türkiye Birimi 2016 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

19 üyenin katılımı ile yapılan toplantıda birçok konuda fikir alışverişinin yanı sıra, 

- Ülkemizin güncel güvenlik değerlendirmesi, 

- Açık kaynaklardan yapılacak bilgi toplama eğitimi,

- 2016 yılı ASIS-Europe toplantısına katılım, 

konuları görüşüldü.