Güvenlik Eğitimi 

ACİL DURUM PLANI

Acil durum yönetim planları, tesisin hayatiyetine etki eden Sivil Savunma konularına ilave olarak her türlü olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yapılmaktadır.

Acil durum Yönetim Planı (ADYP) mevcut olmayan tesisler için;
Uluslar arası standartlara uygun FEMA - Federal Emergency Management Association, ARTI - American Rescu Team Interational) ve ülkemiz şartlarına göre özelleştirilmiş, ADYP hazırlanmaktadır.

Acil Durum Yönetim Planı mevcut, ancak standartlara uygun olmayan tesisler için ;

ADYP’nin uluslar arası standartlara uygun olarak yeniden düzenlenmesi, ülkemiz ve tesisin özel şartlarına göre kontrolü ve uygunluğu sağlanmaktadır.

Standartlara uygun Acil Durum Yönetim Planı Olan Tesisler İçin;
Tüm tesis personeline ve planda görevli söndürme, Kurtarma, İlkyardım, Koruma ekiplerine ADYP teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.