Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

5188 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmıştır..

5188 Sayılı Kanun Değişikliği…  
 
02 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 680 sayılı KHK ile yapılan değişikliklerin genel özeti;

Son dönemde yaşanan terör olaylarından edinilen tecrübeler ve uygulamada gerek duyulan ihtiyaçlar çerçevesinde;1. Özel güvenlik hizmetlerinde yönetici, yönetici temsilcisi güvenlik sorunlarını ya da güvenlik görevlisi olarak istihdam edilenler için yapılacak güvenlik tahkikatları ve arşiv araştırmalarının kapsamı genişletilmiş ve özellikle Devlete ve Devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlar kapsam dahiline alınmıştır.
2. Özel güvenlik şirketlerinde temsilci ya da şirket ortağı olacaklar ile eğitici olarak görev alacaklarda da, tüzel kişiliğin ortakları ve kurucularında aranan şartlar aranacak ve Güvenlik soruşturması/Arşiv araştırması yapılacaktır. Ayrıca bu güvenlik soruşturması ya da Arşiv araştırmaları için kimlik sürelerinin beklenmesi şartı ortadan kaldırılmıştır.
3. Özel güvenlik çalışanlarının görev yerlerinde karşılaştıkları suçlar konusunda Genel Kolluğa bilgi vermemeleri ya da Genel kolluğun görev yapmasını zorlaştırmaları hallerinde  uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir
a)       Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.
b)      Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.
4. Amacı dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen Özel Güvenlik Şirketleri için aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.
a)       Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör
örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin faaliyet izni iptal
edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin kurucu, temsilci ve yöneticileri özel güvenlik alanında faaliyette bulunamazlar.
5. Silah taşıma yetkisine sahip olup, özel koruma görevi yapanların, görev sırasında (korudukları kişi ile birlikte) il dışına çıkışlarında valiliklerden izin alınması şartı kaldırılmıştır. Ayrıca görevli olmadıklarında (korudukları kişi ile birlikte değil iken) silah taşıma yasaklaması kaldırılmıştır.
6. Özel Güvenlik yöneticilerinde “lisans“ mecburiyeti, özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde ya da 15 kişi ve üzeri özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az ön lisans mezunu bir güvenlik sorumlusu görevlendirilmesi şartı aranacaktır.