Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

2021 Yılı Özel Güvenlik Çalışma Harcı

2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı ÖZel Güvenlik Hizmetlerie Dair Kanun'un "Ruhsat Harcı" maddesi "Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması" yasası uyarınca zamlanmıştır.

Yasanın 25'inci Maddesi "24 Madde belirlenen RUHSAT HARÇLARI Miktarları kapsamında 2020 yılı Yeniden Değerleme Oranı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIPI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA %9,11 olarak belirlenmiştir.

2020 Yılında 904 TL olan Çalışma Ruhsat Harcı, 2021 Yılı İçin 986TL olarak belirlenmiştir.