Akademi Güvenlik Eğitim Merkezi 

13 HAZIRAN 2021 S?nav? Sonuçlar? Aç?kland?

13 Haziran 2021 Özel Güvenlik S?nav?; 92. Temel ve  68. Yenileme E?itimi S?nav Sonuçlar? aç?klanm??t?r. TC No ve Girdi?iniz s?nav? seçerek Sonuca Buradan Bakabilirsiniz.

Kazanan Kursiyerlerimizi Tebrik Ederiz.

Sertifikalar 10 gün içerisinde haz?rlanacakt?r. Sertifikalar onaydan ç?kt??? zaman kursiyerlerimize SMS ile bilgi verilecektir.

ÖNEML?!!

Kazanamayan K?rsiyerlerimiz Harçlar?n? en geç
9 Temmuz 2021 Sal? Gününe Kadar
 
Akademi  Güvenlik E?itim Merkezi ?ubelerimize Yat?rmalar? Gereklidir. 
S?nav Tarihi 14 A?ustos 2021 CUMARTES?